Uego

Uego kommer fra ordet uegoistisk. En skal ikke bare tenke på seg selv men på andre også.

Uego er et positivt og annerledes holdningsarbeid som skal utfordre barn og unge til å ha det gøy, samtidig som de gjør noe bra for noen andre. Uego er aktiviteter, handlinger, gode holdninger, positivitet, lek, mestring, fair play, samhold, teamspirit, nye bekjentskaper, kultur og mye mer. Det handler om å gjøre noe sammen med noen du ikke pleier å være så mye med, og om inkludering og gode verdier.   

 

Uego fokuserer på rekruttering, bygge lag, få alle med og ikke minst beholde alle medlemmene. Hovedtankene bak uego er at idrett kan være en brobygger til gode holdninger ellers i samfunnet, og det å forebygge frafall i ungdomsårene, er noe av det Uego gjøre noe med. Hvordan kan man i IL Havdur holde på ungdommene? Hvordan skape et så godt miljø at de som ikke er blant de beste fremdeles ønsker å spille? Hvordan få de til å glede seg til noe lengre frem slik at de velger å fortsette? Alt dette er Uego. Et fantastisk verktøy for oss i Havdur som ønske å være en breddeklubb, der alle er med.

Uego kommer fra ordet uegoistisk. En skal ikke bare tenke på seg selv men på andre også.

Havdur sine medlemmer skal gjennom Uego forstå gleden av å rydde etter seg etter treninger, eller i garderoben etter kamp. Finner glede i å hjelpe arrangøren. De skal vise gode holdninger og verdier både på og utenfor banen. De skal forstå hvorfor det å løfte frem andre er viktig og gleden av å være snill. Gjennom uego håper vi at alle trenerne i Havdur vil forstå viktigheten av å hilse på, og se hver spiller hver trening. Viktigheten i å ta et barn i mestringsøyeblikket eller i å gjøre noe godt for noen andre. Se hvilken forskjell de kan gjøre for barn og ungdom i bygda vår. Her ønsker Havdur å være gode!

Vi i IL Havdur er i oppstartfasen på vårt Uego-arbeid. Vi ser på dette som et forsterkende tillegg til alt det gode MOT-arbeidet som gjøres ved ungdomstrinnene på Dysjaland. Enn så lenge har vi forberedt tiltak for å rekruttere flest mulig inn i idretten de første årene, og klubbstyrte tiltak for de alderstrinnene som får i 5., 6. og 7. klasse. Dette arbeidet vil utvides etter hvert som vi kommer videre.

Hilsen

IL Havdur Uego Ambassadører

Helle Klepp og Kenneth Mortveit

Følg oss på Facebook!

Hovedsponsorer

 

Draktsponsorer

 

Samarbeidspartnere

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift