IL Havdur

Politiattester i fotballavdelingen

Politiattester i fotballavdelingen

Se vedlagt instruks til alle over 15 år som har verv/roller hvor man omgås mindreårige i utøvelsen av vervet.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Det betyr at man før 3 år må fremskaffe ny politiattest og fremvise til klubben.
Innhenting av politiattest er gratis.

Havdurs prosess for innhenting av politiattestopplysning til sitt medlemsregister:

Mer informasjon:

Idrettsforbundet har en egen side om politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Kort oppsummert siterer vi fra idrettsforbundet svar på to sentrale spørsmål:

Hvorfor politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn

Hvilke forhold fremkommer i en politiattest?

I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

 

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift