IL Havdur

Turneringer og kretsgodkjenning

Turneringer og kretsgodkjenning

Havdur Fotball ber alle som skal melde sine lag på turneringer å undersøke om den godkjent av dens respektive fotballkrets før man vurderer påmelding. Rogaland Fotballkrets har bekreftet at

1) Spillere er kun dekket av skadeforsikring i godkjente turneringer
2) Alle godkjente turneringer listes opp i NFFs søkeverktøy for turneringer

Vi har sett at enkelte turneringsledelser sender ut invitasjoner til samtlige trenere/oppmenn i utvalgte klubber, eller til ledergruppa/breddeleder/ungdomsleder. Da er det viktig at man forholder seg til Havdur Fotballs interne turneringsbestemmelser (antall turneringer klubben støtter) samt hygienefaktorer som kretsgodkjenning.

Bestemmelse om at en turnering skal være godkjent er hjemlet i NFFs Breddereglement, Kapittel 6. Breddereglementet ligger på lovdata.no og sanksjoneres av Forbundsstyret eller Forbundstinget.

Siden vår egen turnering Havdurknotten alltid søker godkjenning bør vi også være ansvarlige og kun melde oss på godkjente turneringer. Miniavdelingen har de siste årene meldt på samtlige lag (dersom det passer for støtteapparat) i to utvalgte eksterne turneringer hhv vår og høst. Disse er godkjent av Rogaland Fotballkrets. Det samme gjelder en turnering som 6-års lagene har deltatt de siste årene på som kun er for 6-års lag.

Så før du vurderer å melde på ditt lag, gå inn på NFFs søkeverktøy. Legg inn krets, aktuell tidsperiode og aldersgruppe (fra-til) i søkebildet.

https://wp.nif.no/PageTerminAvansert.aspx?AdvancedSearch=True&SFID=365

Det er selvsagt også mulig å kontakte turneringsledelsen for ikke-godkjente turneringer og oppfordre dem til å søke kretsen om godkjenning.

Mvh
Ledergruppen
Havdur Fotball

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift