IL Havdur

Dugnader

Dugnader

Hva er egentlig dugnad?

Dugnad er frivillige arbeidstimer vi sammen legger ned for å få et bra sportslig og anleggsmessig tilbud til våre håpefulle. Vi gjør det ikke av plikt, men fordi vi kan! Dugnad er også en sosial sammenkomst, og i noen tilfeller en fullverdig fysisk treningsøkt. Det handler om å planlegge for deltakelse, gjerne avstå fra et par timer TV-titting?

Idrettslaget Havdur er bygget rundt tre verdier; idrettsglede - samhold -  dugnadsånd.

Tenk på idrettslaget som en seilskute:

 - Idrettsgleden vi ser i trening og kamp gir skuta oppdrift og holder den flytende. 
 - Samholdet vi bygger gjennom sport, arrangementer og dugnad gir skroget styrke til å tåle vind og vær.
 - Dugnadsånden er gullstøvet VI sprer fra generasjon til generasjon og til nye innbyggere i bygda og kjærkomne inntekter til en klubb som har lavterskel prising på medlemsskap og deltakelse. Dugnadsånden er vinden i seilene som gir fremdrift for skuta. 

Alle som bidrar i tillitsverv og sportslige apparat gjør et fantastisk arbeid for at medlemmene, spesielt barna i Sørabygda, skal ha et godt håndball- og fotballtilbud, og de gjør det  på frivillig basis. Alle medlemmer skal ihh til medlemsskjema levere minst 10 timer dugnad hvert år (barn gjennom sine foresatte). Klubben har valgt å ikke frita de som har tillitsverv og sportslig ansvar fra dugnad. Disse er navet i kontaktnettet mellom klubb og medlem, og som dere helt sikkert ser på hver eneste dugnad - de går foran som gode eksempler fordi de har førstehånds kjennskap til hva dugnadsinnsatsen betyr for klubben.

Klubben budsjetterer nøkternt, forbruker nøkternt og har nøkterne medlemskontingenter sammenliknet med andre klubber. Utgifter går til absolutte nødvendigheter slik som forsikringer, skolering av trenere, turneringer, nødvendig utstyr, utgifter til anleggsdrift og klubbhus mm. Da klubbens første klubbhus brant ned en gang i tiden, ble dagens klubbhus som er større bygget på dugnad. TS-banen ble bygget på dugnad. Kunstgressbanen ved Dysjalandhallen og ballbingene ble bygget på dugnad. Vi nyter med andre ord i dag fruktene av tidligere generasjoners dugnadstimer. Er ikke det fantastisk? En liten klubb i en liten bygd klarer å realisere anlegg som klubber fra urbane strøk kan drømme om! Og tenk at lille IL Havdur reiste Stangeland Arena, nok en gang med et tusentalls dugnadstimer i potten.

Smilende ansikt og varme hjerter fra Sørabygda er det inntrykket utenforstående får av oss. Det er den beste reklamen som finnes! Og når man først står der med beina plantet på dugnad så flyr timene, og tross alt er det ikke så aller verst å bidra litt. Finn ut hva du kan bidra med for å fortsatt styrke dugnadsånden, samholdet og idrettsgleden!

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift