IL Havdur

Prosedyre ved Fotballskade

Prosedyre ved Fotballskade

Alle som spiller fotball for Havdur er omfattet av en grunnforsikring. Det er et vilkår at vedkommende er medlem av klubben. Støtteapparat, spiller (foreldre/foresatte), styre og idrettsskadeforsikringen har alle ulike ansvarsområder i prosedyren. Ved skade er saksgangen som følger:

Akutt behandling ► Informer om skade/forsikring ► Registrer skade ► Behandling ► Oppfølging

Se vedlagt prosedyredokument (docx og pdf format) for detaljer på hvert hovedpunkt.

Alle skader som trenger behandling og oppfølging skal registreres, både av hensyn til behandling/oppfølging, eventuelle komplikasjoner samt ajourhold av skadestatistikk.

Prosedyren revideres årlig i januar/februar, dette sammenfaller med Fotballforbundets fornyelse av fotballforsikringen. Dersom vedlagte prosedyrer ikke er oppdaterte innen slutten februar vennligst ta kontakt med Havdur Fotballs styre omgående.

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift