IL Havdur

Spillerforsikring

Spillerforsikring

Dette er en kort oppsummering av forsikringsordninger for alle fotballagene i Havdur Fotball. Det er forventet at alle lagledere/støtteapparat setter seg inn i dette og informerer foreldre om at det finnes en informasjonsside om det på havdur.no.

Om forsikringsordningene

Fotballforsikringen er gyldig fra 1. mars til siste dag i februar året etter. Den går til automatisk fornyelse til medlemmer som er registrert som aktive i IL Havdur Fotball. Den enkelte spiller (evt representert ved foreldre/foresatte) kan vurdere om denne vil kjøpe en frivillig utvidet tilleggsforsikring. Se http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2011/Hvorfor-utvidet-forsikring/ for detaljer om utvidet forsikring.

Fotballforsikringen er en obligatorisk grunnforsikring/lagforsikring fra og med fylte 13 år. Alle klubbens registrerte trenere, lagledere og dommere er også innlemmet i denne. For å være dekket av forsikringen har klubben et ansvar for at spillere, trenere, lagledere og dommere er registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Barn under 13 år er innlemmet i en obligatorisk grunnforsikring under Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring. Skader som oppstår på barn som er under 13 år er dekket av forsikringen dersom skaden oppstår i aktiviteter som er i regi av klubben. Barn under 13 år er ikke alltid registrert i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS). Ved skade må klubben sende en bekreftelse av den skadede sitt medlemskap i Havdur og at skaden skjedde under organisert trening/kamp, det skal da henvises til forsikringsselskapets skadenummer som ble opprettet ved registrering. Bekreftelsen skal sendes til skade@idrettshelse.no

Priser:

Relevante forsikringsordninger for IL Havdur Fotballs spillere i 2015:

Se http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/ for detaljer om ytelser og priser.

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift