IL Havdur

Barnefotball i Havdur (6-12 år)

Barnefotball i Havdur (6-12 år)

Norges Fotballforbund legger føringer for breddefotball (barne- og ungdomsfotball) gjennom sin Handlingsplan 2016-2019. Denne stiller klare forventninger til krets, klubb, styre og støtteapparat. "Klubben som sjef" er fundamentet breddefotballen skal bygges på, og handlingsplanen har ledet til innføringen av et kvalitetsklubbsystem som klubber kan formes etter. Barnefotball i Havdur er tuftet på NFFs fundament.

Barnefotball

Norges Fotballforbund kategoriserer barnefotball som fotballaktiviteter i aldersgruppen 6-12 år. Dette er en aldersgruppe hvor barna gjennomgår en stor utvikling. Dette sammenfaller med barnas motoriske gullalder. Selv om den motoriske gullalder kan inntreffe på individuelt ulike tidsperioder er det viktig at fotballtreningene og kampene legger vekt på å etterfylle fotballmotorikken så godt som mulig. Variasjon og repetisjon er nøkkelen, mest mulig ball i bein - også under oppvarming og kondisjonstrening.

I IL Havdur Fotballs miniavdeling har vi en utviklingsorientert filosofi, og ikke resultatorientert. Det eneste resultatfokuset vi skal tillate oss er den stikka vi setter i jorden når barna er 14-15 år gamle. Hvilken gruppe vil vi sitte igjen med da? Nok spilere til en 11-er tropp bestående av motiverte, sammensveisede spillere med utmerkede sosiale ferdigheter som kan danne en stamme for et fremtidig A-lag og livslange vennskap? Tja, hvorfor ikke? Det er toppfotballens oppgave å skape toppspillere, mens det er breddefotballens oppgave å skape mange fotballspillere. I Havdur kan alle bli gode. For å bli ennå bedre kreves alltid det lille ekstra.

Visjon, verdier og virkemidler

Fotballforbundets visjon er som følger:

«Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»

Ett av hovedmålene for breddefotballen er «Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig». God rekruttering, samt å hindre frafall, er sentralt gjennom hele barne- og ungdomstiden.

Barnefotballens verdigrunnlag

Barnefotball skal kjennetegnes ved:
Trygge sosiale rammer
Fair play
Gode mestringsopplevelser
Et differensiert treningstilbud
Et jevnbyrdig kamptilbud
Kampene foregår i nærmiljøet
Spilleren skal bli sett av de voksne rundt laget
At man tilstreber at:
- Alle skal spille mye i kamp
- Unngå topping av lag og selektering
- Alle skal få utfordringer
- Rene gutte- og jentelag – så langt det er mulig
- Smålagsspill
Aktiviteten på feltet er forankret i NFFs nasjonale rammeplan
(Kilde: NFFs Handlingsplan)

Barnefotballen bygger på tre pilarer:

  1. Fotball for alle
  2. Trygghet + mestring = trivsel (formel for breddefotball)
  3. Fair Play

Arbeidet i miniavdelingen vår skal bygge på denne formelen. Det er aldri for sent å starte med fotball. Vi som trenere må tilrettelegge og bidra til at nye spillere er velkomne på alle alderstrinn. Vi sier ikke "nei" eller "det blir for vanskelig å ta de andre igjen". Vi sier "kom og prøv", og "det kan tenkes at du bør legge inn litt ekstra innsats siden dine lagkamerater har spilt lenge". Det er mulig å være med, også med fysiske utfordringer. Tilrettelegging og tilpasning er nøkkelen også her. Gjennom å prøve og feile, med stødig veiledning, skaper vi mestring. Man blir bedre av å spille med både de som har kommet kortere, tilnærmet likt og lengre i utviklingen. Trivsel er et produkt av trygghet og mestring, og en nøkkel til å beholde spillere lenge i fotballen. Fair Play er helt essensielt, og et absolutt minimumskrav vi stiller til oss selv. Barna lærer ingenting av en trener som skylder på dommeravgjørelser, kjefter på med- eller motspillere, krangler med motstanders trenere eller vær og baneforhold. Fair Play møtet er plassen og arenaen vi minner oss selv på Fair Play prinsipper.

Differensiering og jevnbyrdighet
Det skal være et utviklingsorientert arbeid i IL Havdurs miniavdeling, ikke resultatorientert. Eksempel fra barnefotballen i Rogaland:
 

«En fotballtrener ser at en av spillerne på hans 6 års lag scorer selvmål og jubler høyt. Treneren jubler med spilleren, fordi det var jo en fin følelse å score mål! Etterpå spurte han spilleren om han ville vite hvilken vei han skulle score neste gang. Så fant de dette ut sammen»

Differensiering og Jevnbyrdighet er virkemidler for trygghet og mestring i barnefotballen. Alle barn skal spille kamper og trene med barn på sitt alderstrinn. I skolen differensierer man etter ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Eksempel: Man har gått bort fra praksisen om at de beste matematikk elevene skal vente til de andre medelevene er ferdige, disse får etterfyll med flere, vanskeligere og varierte matematikkoppgaver.

MEN, her er en viktig presisering: Differensiering skal IKKE forstås som topping. Topping vil si å sette opp to lag i seriespill hvor ett lag har de antatt beste spillerne. En annen side ved topping er å la de antatt beste spillerne får mer spilletid en de andre. Topping skal ikke forekomme i barnefotball. "Late bloomers" vil aldri kunne blomstre om man topper..

Dette sier NFF om Differensiering:
Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Hospitering er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag. På trening kan man også gi ulike utfordringer til spillerne ut i fra ferdighetsnivå, ikke la alle aktivitetene ha lik vanskelighetsgrad. Dette vil bedre forutsetningene for mestring. Differensiering skal styres av klubben.

Dette sier NFF om Jevnbyrdighet:
I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening. Alle barn skal få tilnærmet lik spilletid. Ingen utvikling skjer på benken eller sidelinjen..

Jentefotball i IL Havdur

Generell jentedeltakelse i fotball er ca 30% i Norge. NFF har et mål om å øke dette til 40%. IL Havdur Fotball har alltid hatt et sterkt innslag av jenter; tett opp mot 40%. Dette er noe vi er stolte av men vi ønsker å strekke oss ennå lenger. Det er ingen grunn til at vi ikke kan strekke oss mot 50%. Jenter utvikler seg bedre både sosialt, individuelt og samhandlingsmessig når de trener og spiller kamp sammen med andre jenter. Rene jentelag får også fordelen av å kunne delta på ekstra turneringer rettet mot jenter. Det finnes et program sponset fra sentralt hold som heter «Alle jenter på banen». Jentelagene i IL Havdurs miniavdeling har anledning til å delta på disse i tillegg til vår egen Havdurknotten og de 3 eksterne turneringene vi sponser for alle minilag.

Overgangen til Ungdomsfotball (11-12 år)
Når barna blir 10 år kan man nivåpåmelde lag i seriespill. Meld på lag i minst et par nivå. Alle spillerne skal og bør få prøve seg på begge nivå. De nest beste nå kan være de beste om ett år, og de blir ikke bedre av å bare måle seg med andre "nest beste". Fra 11-12 år er det på tide å forberede barna på at det blir mer alvor i ungdomsfotballen. Jobben er å ufarliggjøre og normalisere dette, og se til at man ikke mister noen spillere i denne fasen. Å starte forsiktig med 

  • Litt differensiering på spilletid i kamp basert på treningsoppmøte, innsats og engasjement.
  • Litt tilpasning av lagroller basert på interesse (men tilstrebe så mye variasjon som mulig). Kanskje litt færre keepere? Noen får spille oftere i sin favorittposisjon? Ikke for å styrke resultater men for å styrke utvikling av samspill og individuelle ferdigheter

Dersom alderstrinnet har mange spillere er det ingen særskilt grunn til å planlegge sammenslåing på tvers av aldersgruppe.

Det begynner å skje ting med kroppen i denne alderen. Driblefanten med silkebalanse blir plutselig klønete. En kortvokst spiller skyter plutselig i været. Muskler, sener og skjelett utvikles i vill uorden, og det er all mulig grunn til å være tålmodig i denne fasen. Den tar alt fra måneder til år, og enkelte skader som følge av veksten. Slapp av, det går seg til! Så har man hormonene da..

Dette er alderen hvor trener bør oppfordre barna til å vurdere klubbdømming. Man lærer mye av å lære bort, og klubbdommere er like mye veiledere som de er dommere. Barna tjener litt lommepenger og lærer mer om fotball. I tillegg vil de små barna se opp til dem klubbdommerne og få lyst til å bli det selv.

Nyttig informasjonsmateriell fra Norges Fotballforbund:

Baner og dimensjoner:

 

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift