IL Havdur

Medlem

Medlem

Nytt medlem?

Støttemedlemmer, trenere og ledere med verv samt spillere må alle fylle ut innmeldingsskjema. Mindreårige må ha hjelp av foresatte.

Manuell innmelding:

Inntil elektroniske skjema er på plass for alle medlemstyper, finn relevant skjema (*.doc eller *.pdf) på høyre side. Skjema fylles ut fullstendig, signeres, scannes og mailes til daglig_leder@havdur.no.

Elektronisk innmelding:

UNDER UTARBEIDELSE:

Elektronisk kunngjøring om endringer i medlemsskap

UNDER UTARBEIDELSE:
 

Faktura for medlemsskap

Årsmøtet i IL Havdur 2016 vedtok å innføre nye beløp for medlemsavgift i klubben, og en omlegging av hva denne inkluderer. I tillegg vil faktura i framtiden skille på hva som er medlemskontingent og hva som er medlemsavgift. Dette gjøres for å imøtekomme regler fra idrettsforbundet.

Definisjoner:

  • Medlemskontingent: Avgift for tilknytning til IL Havdurs medlemsregister
  • Medlemsavgift: Avgift for å delta i aktivitetsgrupper i IL Havdurs regi

Et medlem skal med andre ord fra nå kun betale én faktura til IL Havdur per kalenderår, men kan delta på ulike aktiviteter i idrettslaget (f.eks både håndball og fotball). Utsending av faktura i klubben skjer på nyåret hvert år. Grupper som har oppstart på høsten faktureres altså etterskuddsvis.

Faktura pålydende for ulike typer medlemsskap gjeldende fra årsmøtet 2016:

  • Miniavdeling opp til 12 år kr 1100 (inkludert kr 200 i medlemskontingent)
  • Ungdomsavdeling 13 til 16 år kr 1300 (inkludert kr 200 i medlemskontingent)
  • Senior avdeling kr 1800 (inkludert kr 200 i medlemskontingent)
  • Støttemedlem / verv i klubben kr 200

Disse satsene er gyldige til årsmøtet eventuelt vedtar endringer.


? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift