IL Havdur

Håndball

Håndball

Lagleders huskeliste

Før sesongstart:

-          Se over kampoppsettet når det er ute for høring (før sesongen starter), for deretter å gi tilbakemelding til kretsen dersom det er kamper som må endres.

-          Skaff oversikt over spillere/ foreldre (telefonnumre, e-post).

-          Oppdatere spillerliste og trenerliste på hjemmesiden.

Spillere, lisens og medlemskontingent:

-          Informer klubben dersom det begynner nye spillere – Ny spiller registreres på hjemmesiden, og kasserer informeres.

-          Ta kontakt med sportslig leder for signering av overgangspapirer.

-          Sørge for at spillere som deltar på kamp har betalt medlemskontingenten.

-          Informere foreldre om lisens (fra og med kalenderåret spillerne fyller 13), og sørge for at alle spillerne som stiller til kamp skal ha betalt lisensen. Betaling merkes med SPILLERENS NAVN OG LAG (F. eks Anne Thorsen, J96). Be gjerne foreldrene gi beskjed når lisensen er betalt.

-          Ta kontakt med sportslig leder dersom det skal søkes om dispensasjon fra reglementet.

Hjemmekamper:

-          Kamprapporter skal skrives ut til hjemmekampene, resultatet skal ringes inn og kamprapporten skal sendes inn. Konvolutt og frimerke ligger i kofferten på kontoret.

-          Det skal settes opp sekretariat til alle hjemmekampene (en tidtaker og en sekretær). Foreldre fordeles på kampene. Listen lages før sesongstart, slik at foreldre kan bytte innbyrdes.

Omberamming av kamper:

-          Ta kontakt med motstander for å avtale ny tid.

-          Er det hjemmekamp må man avklare med vaktmester om ledig halltid.

-          Gi beskjed til dommerne som er satt opp. Laget som omberammer kamper har ansvaret for å finne nye dommere til kampen.

-          Ny tid, sted og dommere skal sendes inn til kretsen. Det ligger eget skjema for omberamming av kamper på NHF’s hjemmeside som må fylles ut. Søknaden må være mottatt hos regionskontoret senest 7 dager før terminfestet dato. Ny kamp skal spilles senest innen 14 dager etter terminfestet dato.

-          Klubben ser helst at kampene avvikles etter oppsatt tidspunkt, da klubben selv må betale dommerne som dømmer omberammede kamper. Det enkelte lags oppmann/ lagleder må betale dommerne etter kampen, for så å få pengene igjen etter å ha sendt inn dommerregning til klubbens økonomiansvarlig.

Turneringer:

-          Trenere og oppmenn på det enkelte lag må selv ta initiativet til å finne relevante turneringer.

-          All påmelding skal først avklares med sportslig leder, selve påmeldingen ordner laget selv.

-          Ønsker laget støtte fra klubben til turnering, skal det sendes søknad til kasserer minst 14 dager før turneringen.

-          Ta kontakt med kasserer for betaling.

Andre viktige oppgaver:

-          Holde lagsiden oppdatert – kamper, turneringer, målskårere, treninger, aktiviteter eller lignende.

-          Administrere dugnadslister og loddsalg.

-          Kommunikasjonsledd mellom foreldre og trener.

-          Sende ut annen relevant informasjon til foreldre/ spillere (håndballskoler eller lignende).

-          Ta kontakt med materialforvalter dersom laget trenger nytt utstyr.

-          Har laget halltid som ikke benyttes skal sportslig leder informeres.

-          Skal oppmann eller trener tre av, ta kontakt med sportslig leder i god tid.

-          Er det ønske om å melde på spillere til sonesamling, ta kontakt med sportslig leder.

-          Sende inn årsrapport etter sesongslutt – Årsrapporten skal inneholde navn på spillere, trener og oppmann, hvordan det har gått med laget gjennom sesongen, hva laget har trent på, hvilke turneringer laget har deltatt på og mål for kommende sesong. Det er også lov å ta med lagbilde.

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift